Centrum Kompetencji OCEAN

ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

tel: 22 8749 400
e-mail: projektocean@ocean.icm.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego