Ibrixw.jpg      

Centrum Kompetecji OCEAN korzysta z zasobów ICM.

W ramach projektu zasoby ICM zostaną znacząco rozbudowane o nowe możliwości obliczeniowe i bazodanowe.

ICM dysponuje zróżnicowanymi zasobami obliczeniowymi dostosowanym do różnych typów zadań. 

ICM udostępnia użytkownikom szeroki zakres oprogramowania naukowego zainstalowanego na swoich maszynach oraz koordynuje i dofinansowuje zakup wybranych licencji krajowych.

ICM prowadzi cykliczne szkolenia dla osób prowadzących obliczenia z wykorzystaniem infrastruktury i oprogramiwania dostępnego w ICM. 

Informacja o zasobach, oprogramowaniu i szkoleniach dostępne są na dedykowanych stronach:

Komputery

Oprogramowanie

Szkolenia

Bazy

 

 

     

Dotychczasowe inwestycje ICM w infrastrukturę służącą nauce koncentrowały się w pierwszym rzędzie wokół systemów o dużej mocy obliczeniowej. Jednakże w związku z lawinowym przyrostem wielkości zasobów danych w więk