Budowa serwerowni rozpoczęta!

Rozpoczęła się budowa serwerowni na warszawskiej Białołęce, która będzie fundamentalną składową powstającego w ICM Otwartego Centrum Danych i ich Analiz (OCEAN). Nowoczesna serwerownia będzie spełniała wysokie wymogi bezpieczeństwa danych.Serwerownia zapewni niezbędną moc obliczeniową oraz umożliwi, przy wsparciu kompetencyjnym zespołów ICM, składowanie, przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych.  

Budowana serwerownia będzie bezpieczna (z pełną kontrolą dostępu fizycznego i elektronicznego) oraz odporna na awarie zasilania, klimatyzacji i łączności internetowej. W serwerowni OCEANU zastosowane zostaną rozwiązania proekologiczne pozwalające na zmniejszenie kosztów utrzymania oraz minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko. W OCEANIE zastosowany zostanie system free cooling, czyli chłodzenie bez użycia energochłonnych sprężarek.

Infrastruktura obliczeniowa OCEANU bazować będzie na najnowocześniejszych rozwiązaniach IT, dedykowanych wysoce wydajnemu przetwarzaniu i analizie dużych zbiorów danych.

Budowa serwerowni zostanie zakończona w końcu 2015 roku.