Współczesna nauka przechodzi zmianę w kierunku analizy dużych zbiorów danych. Dostępność danych, nowych algorytmów i metod ich analizy oraz rosnąca  moc obliczeniowa stwarzają nowe możliwości i rodzą kolejne wyzwania dla naukowców.