OCEAN jest szansą, by rozwiązać najbardziej wymagające wyzwania współczesnej nauki w dziedzinie nauk o Ziemi, medycyny, ochrony zdrowia, transportu, logistyki, bezpieczeństwa publicznego, nauk społecznych i wielu innych obszarów.