Promocja projektu OCEAN:


projektocean@ocean.icm.edu.pl

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego