Centrum Kompetencji OCEAN

ul. Tyniecka 15/17

02-630 Warszawa

tel: 22 874 91 00

e-mail: projektocean@ocean.icm.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego