Nowe podejście do analizy wielkich danych spowodowało potrzebę posiadania nowych umiejętności i kompetencji. Dlatego w ICM UW powstaje OCEAN – nowoczesne Centrum umożliwiające analizowanie danych przy pomocy infrastruktury badawczej światowej klasy (m.in. sprzęt, oprogramowanie). Centrum to też interdyscyplinarne zespoły wysoko wykwalifikowanych naukowców.