CEL PROJEKTU

 

W projekcie OCEAN najważniejsze jest stworzenie znaczącego na świecie i unikalnego w skali polskiej Centrum Danych i ich Analiz.

Więcej...

     

ZASIĘG PROJEKTU

 

Efekty pracy Centrum będą wykorzystywane w skali całego kraju przez polskie środowisko naukowe oraz na potrzeby współpracy międzynarodowej.

Więcej...

     

WSPÓŁPRACA

 

Zapraszamy do współpracy krajowe i zagraniczne ośrodki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe, międzynarodowe sieci naukowe.

Więcej...

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego