OCEAN - wyjątkowe centrum naukowe

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego na budowie swerwerowni

 

29 czerwca 2015 roku na warszawskiej Białołęce odbędzie się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego serwerowni budowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu OCEAN – Otwarte Centrum Danych i ich Analiz.

Wartość projektu to 162 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.00 a jej zakończenie planowane jest na godzinę 13.00

W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz państwowych – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – przedstawiciele władz miasta i dzielnicy Białołęka, Rektor i przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrekcja i pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, przedstawiciele świata nauki oraz twórcy projektu i wykonawcy  budynku.

Projekt OCEAN

Rozwój infrastruktury informatycznej nauki obejmuje obok  obszaru infrastruktury sieciowej, także infrastrukturę obliczeniową, a wśród niej – co staje się coraz bardziej dominującym zakresem – infrastrukturę danych. Po okresie wprowadzania do szerokiej świadomości roli nauk obliczeniowych jako trzeciego filara całej nauki, obok dyscyplin teoretycznych i eksperymentalnych coraz częściej pojawia się korekta, wyodrębniająca jako czwartą składową tego systemu nauki bazujące na danych.

Cechą charakterystyczną dzisiejszej nauki jest jej uzależnienie od danych. Mogą to być na przykład dane eksperymentalne, obserwacyjne lub wyniki symulacji komputerowych. Część dostępnych danych to  dane surowe, niepoddane procesom analizy, redukcji i innym formom przetwarzania, inne są efektem takich procedur. Dzięki powstającej serwerowni możliwe będzie zapewnienie zintegrowanej infrastruktury systemów przechowywania wielkoskalowych zasobów danych, ich analizy i przetwarzania związanych z nimi modeli matematycznych. Znajdujące się w serwerowni serwery dużej mocy zapewnią niezbędną moc obliczeniową do pracy z dużymi danymi.

Dzięki tej inwestycji możliwe będzie tworzenie i udostępnianie istotnych dla nauki oraz całej sfery publicznej zasobów danych i informacji, o wysokiej dostępności i jakości, cechujących się wysoką skalowalnością oraz zdolnością równoczesnej obsługi w zakresie przechowywania, analizy i przetwarzania komputerowego związanych z takimi danymi modeli matematycznych.

Serwerownia będzie również stanowiła centrum rozwoju zaawansowanych aplikacji i rozwiązań algorytmicznych umożliwiających obsługę i analizę zasobów dużych danych oraz ich zastosowanie w modelowaniu komputerowym złożonych układów i zachodzących w nich procesów. Kolejnym obszarem będzie rozwój nowych algorytmów i metod analizy danych uwzględniających nowe, wielokorowe i wieloprocesorowe heterogeniczme architektury obliczeniowe. 

Budowany w ramach projektu OCEAN budynek serwerowni wraz z zapleczem technicznym oraz laboratorium sprzętowym będzie stanowił bazę infrastrukturalną dla tworzonego w ICM Centrum Kompetencji.

 

2 lipca 2014

 

„Jak przewidzieć katastrofę pogodową?", „Jak skutecznie dopasować terapię do potrzeb pacjentów?", „Czy można znaleźć receptę na miejskie korki"? – precyzyjne odpowiedzi na takie pytanie może dać powstające właśnie Centrum OCEAN*.

W Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) powstaje Centrum Danych i Ich Analiz OCEAN. Jego misją jest kompleksowa analiza danych prowadzona przy wsparciu wysokiej klasy specjalistów. Ośrodek zostanie oddany do użytku jesienią 2015 roku. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 87 milionów złotych.

W ICM UW postęp wiedzy łączy się szeroko z kompetentnym wykorzystaniem danych cyfrowych.

W kontekście planowanych repozytoriów OCEANU istotne jest, że gromadzenie znaczących ilości danych pozwala na analizy eksploracyjne próby odszukania nieoczekiwanych prawidłowości. Ich odkrycie może zaowocować nowymi metodami diagnostycznymi i poszerzyć wiedzę na temat obserwowanych zjawisk" – mówi prof. Marek Niezgódka, dyrektor ICM UW.

 

Korzyści z OCEANU

– Powstaną skuteczniejsze terapie medyczne – możliwe będzie wprowadzenie metod leczenia zoptymalizowanych pod kątem indywidualnych potrzeb pacjenta, co pozwoli podnieść ich skuteczność i zwiększyć szansę chorego na wyleczenie. „Medycyna spersonalizowana polega na precyzyjnym dostosowaniu procesów diagnostyki i leczenia do profilu konkretnego pacjenta. Może to dotyczyć profilu genetycznego i np. opracowania dedykowanych leków lub ich doboru" – twierdzi Bartosz Borucki, kierownik Laboratorium Wizualizacji i Analizy Wizualnej ICM UW.

– „W nowym centrum możliwa będzie poprawa precyzji meteorologicznych prognoz pogody" ‒ mówi prof. Marek Niezgódka, dyrektor jednostki, w której od 20 lat gromadzone są dane meteorologiczne, zaś od roku 1997 prowadzony jest portal Meteo.pl dziś osiągający powyżej miliona odsłon dziennie. W Centrum OCEAN możliwa będzie dokładniejsza analiza danych meteorologicznych, która pozwoli na lepsze zrozumienie anomalii pogodowych, tak ważnych dla energetyki, transportu czy logistyki. Produkcja energii odnawialnej jest szczególnie związana z precyzyjnym prognozowaniem pogody.  

– Polscy uczeni dołączą do światowej czołówki zespołów dokonujących odkryć dzięki pracy na dużych zbiorach danych: Jesteśmy świadkami narodzin nowego sposobu uprawiania nauki. Eksploracja dużych zbiorów danych rewolucjonizuje m.in. medycynę, nauki o Ziemi, nauki społeczne.  Dzięki Centrum OCEAN także polscy badacze będą prowadzić innowacyjne badania z wykorzystaniem dużych zbiorów danych. Zwiększa to szansę na dokonanie przełomu w leczeniu chorób cywilizacyjnych i sprostanie wyzwaniom współczesnego świata – przekonuje również dr Łukasz Bolikowski, kierownik Laboratorium Stosowanej Analizy Danych.

– Zdaniem Wojciecha Sylwestrzaka, zastępcy dyrektora ICM UW d/s Centrum Otwartej Nauki: Komunikacja naukowa odbywa się dziś nie tylko za pomocą publikacji w czasopismach naukowych, ale także polega na udostępnianiu danych. Chcemy zaoferować środowisku naukowemu możliwość dzielenia, recenzowania, publikowania i cytowania danych badawczych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tekstów naukowych.

– Wirtualna Biblioteka Nauki – prowadzona w ramach ICM UW  - zapewnia dostęp ogromnych do krajowych i światowych zasobów wiedzy, zaś w przyszłości poszerzy swoją ofertę o popularne zbiory danych badawczych. Udostępni też usługi pozwalające badaczom na publikowanie własnych zbiorów danych w modelu repetytoryjnym.

 

Serce OCEANU  - serwerownia

Wszystko to będzie możliwe dzięki najnowszej infrastrukturze (komputery, oprogramowania) komputerom zainstalowanym w serwerowni Centrum OCEAN. Budowana serwerownia będzie bezpieczna (z pełną kontrolą dostępu fizycznego i elektronicznego) oraz odporna na awarie zasilania, klimatyzacji i łączności internetowej. Razem z obecnym centrum  komputerowym (ICM na warszawskiej Ochocie),  zaprojektowany system uwzględnia także zabezpieczenie ciągłości pracy Centrum w trakcie niezbędnych prac konserwacyjnych. Dzięki tym rozwiązaniom  zgromadzone dane będą bezpieczne i zawsze dostępne.

W serwerowni OCEANU zastosowane zostaną rozwiązania ekologiczne pozwalające na zmniejszenie kosztów utrzymania i minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko. W OCEANIE zastosowany zostanie system free cooling, czyli chłodzenie bez użycia energochłonnych sprężarek.

Infrastruktura obliczeniowa OCEANU bazować będzie na najnowocześniejszych rozwiązaniach IT, dedykowanych wysoce wydajnemu przetwarzaniu i analizie dużych zbiorów danych. Niezwykle istotnym kryterium wyboru technologii będą parametry środowiskowe rozwiązań komputerowych, a zwłaszcza ich energooszczędność. Wysokie wymagania w tym aspekcie ICM UW stawia już od wielu lat. Kolejne generacje superkomputerów instalowanych w ICM UW otrzymują wysokie oceny na liście Green500 (www.green500.org);  w latach 2008-2009 ICM zajął w nim pierwszą pozycję.

Kolejnym wyjątkowym miejscem OCEANU będzie laboratorium sprzętowe  przeznaczone do montażu i wdrażania innowacyjnych, pilotażowych systemów informatycznych. Będą tam testowane nowe rozwiązania, m.in. dla jednostek naukowych, dotyczące np. nowych sposobów zasilania, chłodzenia czy wydajnego połączenia z urządzeniami sieciowymi. Przestrzeń laboratorium posłuży także do specjalistycznych szkoleń teoretycznych i praktycznych dla przyszłych techników, administratorów i naukowców.

Centrum OCEAN powstaje na warszawskiej Białołęce, w specjalnie zaprojektowanym do tego celu budynku o powierzchni blisko 5 tys. metrów kwadratowych.

 

* Dla starożytnych Greków i Rzymian Ocean był mityczną rzeką oblewającą cały świat. Dziś cały świat otoczony jest ogromną ilością danych w postaci cyfrowej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet 2, Działanie 2.3.

Kontakt dla mediów:

Dorota Włodarska– ICM UW

d.wlodarska@icm.edu.pl

www.icm.edu.pl

ocean.icm.edu.pl

tel.: (22) 874 94 67

 

Inauguracja projektu OCEAN

29-30 maja 2014

 

W Jachrance odbyła się konferencja inaugurująca działalność projektu OCEAN.

– Jestem przekonany, że Centrum Kompetencji OCEAN – Otwarte Centrum Danych i ich Analiz przysłuży się nie tylko samej nauce, ale będzie to też inwestycja wnosząca istotny wkład w poprawę jakości życia w wielu obszarach – powiedział w czasie otwarcia wiceminister Włodzisław Duch.

W uroczystości wzięli udział m.in. Dyrektor ICM - prof. dr hab. Marek Niezgódka, Iwona Wendel Wiceminister Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa - Prof. dr hab. Włodzisław Duch, dr Stanisław Dyrda - osoba delegowana przez dyrktora NCBiR, prof. dr hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego oraz prof.dr hab. Kazimierz Wiatr - Dyrektor ACK Cyfronet i Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Podczas konferencji przybliżono uczestnikom podstawowe cele projektu oraz założenia współpracy.

W związku z konferencją - ICM UW otrzymał wsparcie od wielu instytucji, które popierają tą inicjatywę. Z przyjemnością przedstawiamy list do organizatorów i uczestników konferencji od prof. Krzysztof Jan KURZYDŁOWSKI - Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

List Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie

Portal Funduszy Europejskich o projekcie

Zdjęcia z konferencji

 

 

 

Podpisanie umowy dzierżawy

21 czerwca 2013

 

Władze Uniwersytetu Warszawskiego i m.st. Warszawy podpisały umowę dzierżawy gruntu przy ul. Kupieckiej na warszawskiej Białołęce. Powstanie tam znaczące w skali światowej i unikalne w Polsce nowoczesne centrum zarządzania danymi ‒ Centrum Kompetencji OCEAN (Otwarte Centrum Danych i ich Analiz). Podpisanie umowy odbyło się 21 czerwca 2013.

Nowa infrastruktura zapewni odpowiednią jakość usług i pozwoli środowisku naukowemu na udział w znaczących projektach, dostarczając adekwatnych do potrzeb zasobów. Stworzona na potrzeby projektu infrastruktura, oprócz przeznaczenia związanego z operacyjnym przechowywaniem i przetwarzaniem dużych zbiorów danych, będzie również stanowiła unikatowe ‒ nie tylko w skali kraju ‒ środowisko rozwijania nowych aplikacji i modeli równoległych. Nowa serwerownia projektu OCEAN stanie się przestrzenią rozwoju ICT, która może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb. Oprócz tej podstawowej, może być laboratorium budowy maszyn lub przestrzenią do instalacji ICT typu proof-of-concept.

 
         
"W Centrum Kompetencji OCEAN będą gromadzone w trybie ciągłym i przetwarzane dla potrzeb analitycznych wielkie dane (Big Data). Nowoczesny ośrodek umożliwi realizację obliczeń wielkoskalowych, m.in. tych, związanych z precyzyjnymi prognozami pogody, które realizujemy od dawna. Chcemy podnieść ich jakość, a w sytuacji, kiedy mamy tak dużo anomalii pogodowych, będzie to bardzo istotne" ‒ mówił podczas podpisania umowy prof. Marek Niezgódka, dyrektor ICM UW.

 

Centrum zostanie wyposażone w wiele nowoczesnych rozwiązań projektowych, które wpłyną znacząco na jego energooszczędność i obniżanie kosztów utrzymania.

 

Obiekt będzie dostępny nie tylko dla uniwersyteckich naukowców, ale również dla zespołów badawczych z innych jednostek i instytutów, jak chociażby Polskiej Akademii Nauk. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia przekroczy 100 mln zł.

Dzięki tej inwestycji w Warszawie powstanie wiele nowych miejsc pracy, między innymi dla wysoko kwalifikowanych informatyków, ale także reprezentantów szerokiej grupy innych dziedzin nauki: od matematyki poprzez fizykę, nanotechnologię, inżynierię materiałową, nauki środowiskowe, biologię, medycynę, aż po socjologię.

  Cieszę się, że nasza współpraca ze środowiskiem naukowym i warszawskimi uczelniami, podjęta w 2008 r., układa się dobrze i owocuje takimi projektami. To kolejny ważny projekt oparty na współpracy samorządu z nauką. Wiem, że budowa konkurencyjnej gospodarki lokalnej wymaga współdziałania z naszymi naturalnymi partnerami ‒ w tym właśnie jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami. Dla miasta i dzielnicy Białołęka jest to przedsięwzięcie, które będzie mocnym sygnałem, pokazującym, że władzom stolicy zależy na wspieraniu projektów, które owocują wzrostem konkurencyjności i atrakcyjności naszej lokalnej, warszawskiej gospodarki ‒ mówiła podczas podpisania umowy Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

 

Podpisanie umowy dzierżawy

   
         
     

 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego