27 maja 2015 roku odbyła się, zorganizowana przez ICM, specjalna sesja promująca Projekt OCEAN.

W Sesji uczestniczyło wielu reprezentantów ze znaczących europejskich ośrodków obliczeniowych - uczestnicy sesji mieli okazję do zapoznania się z pracą centrów HPC w innych krajach i do porównania ich doświadczeń z doświadczeniami takich centrów w Polsce.

Podczas sesji odbyła się również dyskusja panelowa na temat przyszłości centrów HPC i kierunków rozwoju data science w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. W dyskusji panelowej wzieli udział przedstawiciele centrów HPC z Polski i z zagranicy jak również przedstawiciele polskiego środowiska naukowego ściśle związani z prezentowanymi zagadnieniami. 

Spotkanie odbyło się nad Zalewem Zegrzyńskim koło Warszawy, w Hotelu Windsor, Jachranka 75.

 

Program

8.00-9.00

Breakfast

9.00-9.30

Data Science Meetup

Maciej Remiszewski, ICM, University of Warsaw

Dominik Batorski, ICM, University of Warsaw

9.30-10.00

Logical approach to data analytics

prof. Son Nguyen, Faculty of Matehematics, Informatics and Mechanics, Uniwersity of Warsaw

10.00-10.30

Data-driven bussines as emerging opportunity for next generation HPC centres

Piotr Pietrzak, Chief Technology Officer (CTO), IBM, Poland

10.30-11.00

Coffee break

11.00-11.30

The future of HPC centres in Poland

Prof. Marek Niezgódka, Director ICM

11.30-12.00

The four forces of change

Michael Gleaves, Head of Business Development, Hartree Centre, STFC

12.00-12.30

Danish national supercomputer for life sciences

Ali Syed, Head of IT & HPC Center for Sequence Analysis, Technical University of Denmark

12.30-13.00

How future technologies might affect our lives

Wolfgang Singer, Independent Technology Consultant

13.00-14.00

Panel discussion on the future of HPC centres

14.00-15.00

Lunch

15.00

Wyjazd autokaru do Warszawy