Działalność ICM jest zorientowana na potrzeby nauki w skali całego kraju, w obszarach badań podstawowych i prac rozwojowych. 

ICM uczestniczy w licznych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych, jako partner lub pełniąc role koordynacyjne.

 

 

Ponadto ICM, jako ośrodek realizujący zadania Centrum Komputerów Dużej Mocy współpracuje z ponad 120 naukowymi i badawczymi jednostkami podstawowymi jako dostawca zasobów. W podobnym zakresie występuje też jako koordynator krajowych licencji na oprogramowanie naukowe i naukowe bazy danych i kolekcje wydawnicze.

 

        

  Realizacja Projektu OCEAN pozwoli na instalację infrastruktury informatycznej, która przyczyni się do podniesienia atrakcyjności polskich zespołów badawczych Możliwość korzystania z krajowych centrów kompetencji, odpowiednie zasoby oraz wykwalifikowana kadra specjalistów programowania masywnie równoległego pozwala polskim zespołom badawczym na zdobycie odpowiedniego doświadczenia, niezbędnego do aplikowania o największe zasoby światowe.

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego