Odbiorcy infrastruktury gromadze- nia, analizy i przetwarzania danych

 • Zespoły badawczo-rozwojowe wykorzystujące w swojej pracy modelowanie komputerowe jako narzędzie do przyspieszenia i skrócenia czasu analiz, do poszerzenia obszaru i zwiększenia dokładności prowadzonych badań.
 • Dotychczasowi użytkownicy baz i repozytoriów danych aktualnie udostępnianych przez ICM.
 • Środowisko naukowe oraz zespoły badawczo-rozwojowe wykorzystujące wielkoskalowe wizualizacje oraz analizy wizualne dużych danych.
 • Środowiska medyczne, w tym prywatne i publiczne ośrodki medyczne, lekarze, diagności i klinicyści związani z tematyką chorób cywilizacyjnych. Grupa obejmuje zespoły prowadzące zarówno codzienną praktykę, jak i badana naukowe w tematyce medycyny i biomedycyny oraz badań przedklinicznych, przede wszystkim w zakresie wykorzystania technik analizy wizualnej, przetwarzania dużych populacji danych oraz dostępu do baz danych obrazowych.
 • Odbiorcy numerycznych prognoz pogody, reprezentująca praktycznie cały przekrój społeczny –  osoby indywidualne, jednostki administracji samorządowej, podmioty gospodarcze oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, także poza granicami kraju.
 • Odbiorcy rozszerzonych wyników numerycznych prognoz pogody, w tym producenci energii ze źródeł odnawialnych (wiatrowych).
 • Naukowcy wszystkich specjalności korzystający z zasobów publikacyjnych, które zostaną udostępnione na platformie Infona. Serwis ten udostępni większość zasobów WBN, które jest kluczowym źródłem publikacji
 • Środowisko badaczy nauki i osoby tworzące politykę w tym zakresie - do nich adresowane są bazy danych i aplikacje opisujące całościowo model komunikacji naukowej.
   
               
   

Środowiska wykorzystujące zasoby bazodanowe ICM

 • Polskie środowisko naukowe, które korzysta z platformy INFONA i udostępniającej zasoby WBN.
 • Międzynarodowa społeczność matematyczna, która jest odbiorcą rezultatów projektu EuDML. Analiza wykorzystania systemu świadczy o tym, że jest to projekt intensywnie wykorzystywany przez matematyków na całym świecie.
 • Naukowcy realizujący projekty współfinansowane w ramach funduszy UE, która udostępnia rezultaty badań w ramach infrastruktury OpenAIRE.
 • Badacze komunikacji naukowej, specjaliści od text-miningu oraz socjologowie nauki wykorzystujący zasoby publikacyjne, takie jak udostępniane bazy danych do analiz bibliometrii i grafów współpracy pomiędzy jednostkami.
   

Środowiska wykorzytujące zasoby obliczeniowe ICM

W chwili obecnej przy wykorzystaniu infrastruktury ICM realizowanych jest 130 grantów obliczeniowych przez ok. 500 osób, reprezentujących 100 krajowych jednostek podstawowych z różnych rejonów Polski. Użytkownicy ci będą korzystają zarówno z tradycyjnego dostępu do zasobów obliczeniowych, jak też z wytworzonych usług.

 

Zasony obliczeniowe ICM są także wykorzystywane przez szerokie grupy odbiorców spoza obszaru nauki. Serwis METEO udostępniający wyniki numerycznej prognozy pogody codziennie notuje ponad 250 000 odwiedzin. Jest to najszerzej wykorzystywany w Polsce serwis prowadzony przez jednostkę naukową.