Ibrixw.jpg      

Centrum Kompetecji OCEAN korzysta z zasobów ICM.

W ramach projektu zasoby ICM zostaną znacząco rozbudowane o nowe możliwości obliczeniowe i bazodanowe.

ICM dysponuje zróżnicowanymi zasobami obliczeniowymi dostosowanym do różnych typów zadań. 

ICM udostępnia użytkownikom szeroki zakres oprogramowania naukowego zainstalowanego na swoich maszynach oraz koordynuje i dofinansowuje zakup wybranych licencji krajowych.

ICM prowadzi cykliczne szkolenia dla osób prowadzących obliczenia z wykorzystaniem infrastruktury i oprogramiwania dostępnego w ICM. 

Informacja o zasobach, oprogramowaniu i szkoleniach dostępne są na dedykowanych stronach:

Komputery

Oprogramowanie

Szkolenia

Bazy

 

 

     

Dotychczasowe inwestycje ICM w infrastrukturę służącą nauce koncentrowały się w pierwszym rzędzie wokół systemów o dużej mocy obliczeniowej. Jednakże w związku z lawinowym przyrostem wielkości zasobów danych w większości dziedzin nauki i techniki istnieje zapotrzebowanie na infrastrukturę przechowywania i udostępniania danych o coraz to większej pojemności, trwałości i wydajności. Krytyczną potrzebą staje się także, zwłaszcza w kontekście wartości udostępnianych danych, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa całej infrastruktury i zasobów..

Jednym z wymogów bezpiecznego funkcjonowania centrum danych jest utworzenie zdelokalizowanego układu, w którym pojawiają się co najmniej 2 rozdzielne lokalizacje realizowania operacji.

Planowane w ramach Projektu OCEAN inwestycje ICM w infrastrukturę przechowywania i udostępniania danych odpowiadają wyżej wymienionym potrzebom, mając na celu zapewnienie możliwości odpowiedzialnego świadczenia usług innym podmiotom nauki oraz instytucjom sfery publicznej. Gwałtownie przyrastająca ilość danych doświadczalnych, wyników pomiarów, rezultatów symulacji komputerowych etc. wymagają dostarczenia adekwatnego systemu, który pozwoli te dane w bezpieczny sposób przechować i udostępniać z odpowiednią wydajnością systemom analizy i przetwarzania.

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego